Přehled aktuálních vzdělávacích programů


23. 05. 2017

Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery ve školství

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

e-learningový kurz (podmínka vstupu: přístup na internet)

23. 05. 2017

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 05. 2017

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV Zlín, Potoky 267

23. 05. 2017

IT nástroje a IT dovednosti učitele v jazykové výuce

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 05. 2017

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

23. 05. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

23. 05. 2017

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, v

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 05. 2017

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

24. 05. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 05. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 05. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 05. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

24. 05. 2017

Vedoucí klubu zábavné logiky a her

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

24. 05. 2017

Matematická gramotnost - rozvoj kompetencí učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

24. 05. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 05. 2017

Děti od dvou let v mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

24. 05. 2017

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

24. 05. 2017

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům volného času

NIDV Jihlava, Zborovská 3

24. 05. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

24. 05. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

ZŠ Třebíč Benešova 585

25. 05. 2017

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

25. 05. 2017

Hry a jejich využití ve výuce ruského jazyka

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Hradec Králové, Luční 460

25. 05. 2017

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

25. 05. 2017

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 05. 2017

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

25. 05. 2017

Cesty spolu - Projevy procesu zrání v podmínkách základní školy

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV Plzeň, Čermákova 18

25. 05. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_042 (035) - Šablony OP VVV pro SŠ (pro Prahu a střední Čechy)

pedagogům MŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

25. 05. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

25. 05. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol, zřizovatelé škol

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

26. 05. 2017

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům 1. stupně ZŠ, zúčastnit se mohou i učitelé 2. st. ZŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 05. 2017

Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

26. 05. 2017

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na ZŠ II.

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, výchovní poradci

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

26. 05. 2017

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

26. 05. 2017

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

učitelé MŠ, speciální pedagogové

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

29. 05. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

29. 05. 2017

Využití filmu Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, psychologům, učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, psychologové

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

29. 05. 2017

Dítě v krizi

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Zlín, Interhotel Moskva - kongresový sál, náměstí Práce 2512

29. 05. 2017

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

29. 05. 2017

Čeština jako druhý jazyk v českém školství

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, asistenti pedagoga, výchovní poradci

E-learning - individuální studium a závěr distančně on-line (Skype)
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Dotace bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žádosti o přidělení finančních prostředků se podávají prostřednictvím webové aplikace na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz. Registrace v elektronickém systému pro vkládání žádostí o dotaci je otevřena od 22. května do 19. června 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-vyuky-plavani

Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pokusné ověřování s názvem Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem pokusného ověřování je především posoudit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami a ověřit vliv zážitkové pedagogiky a oživené historie na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a jeho společnost.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych

 

Aktuality z NIDV

23.05.2017

Alena Ježková: Zdravá společnost stojí na pochopení a toleranci

"Inkluzi, nejen školskou, ale i tu v nejširším slova smyslu podporuji, protože je obohacující pro všechny děti. A nakonec i pro dospělé, protože zdravá společnost stojí na vnímání různorodosti, pochopení a toleranci," říká Alena Ježková, spisovatelka, novinářka a konzultantka v oblasti public relations.

Více informací

22.05.2017

Česká delegace na mezinárodní soutěži Intel ISEF dosáhla historického úspěchu

Známe výsledky nejprestižnější celosvětové soutěže vědeckých projektů žáků do 20 let. Čeští studenti ve velké konkurenci dosáhli historicky nejlepšího českého výsledku za celou dobu fungování soutěže.

Více informací

19.05.2017

Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována.

Více informací

19.05.2017

Vyhlášení výsledků soutěže v anglickém jazyce na Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska

V prostorách Thunovského paláce proběhne 22. května slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže v anglickém jazyce. Akce, konající se za přispění garanta celé soutěže Národního institutu pro další vzdělávání, si dala za cíl ohodnotit schopnosti našich studentů ve využití cizího jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími.

Více informací

16.05.2017

Bezpečnost na českých školách

Ve středu 10. května 2017 se v pražském Karolinu za spolupráce Střediska bezpečnostní politiky a Národního institutu pro další vzdělávání uskutečnila konference Bezpečnost na českých školách. V početném publiku byli zastoupeni ředitelé, učitelé i zřizovatelé škol.

Více informací

15.05.2017

Vojtěch Polášek: Společné vzdělávání je přirozená věc

"Myslím, že takové společné vzdělávání má velký smysl úplně pro všechny! Pro žáky se speciálními potřebami, pro jejich spolužáky i pro pedagogy," říká Vojtěch Polášek, pětadvacetiletý student oboru Bezpečnost informačních technologií na Fakultě Informatiky Masarykovy Univerzity, který se narodil s těžkým zrakovým postižením a časem přišel o zbytky zraku úplně.

Více informací

15.05.2017

Zlatá medaile od dánského prince

V Kodani se rozdávaly medaile z rukou Joachima Dánského, který během 15. ročníku mezinárodní soutěže EUSO ocenil i dva české týmy. Mladí vědci domů vezou zlatou a bronzovou medaili.

Více informací