Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Studenti poměří své vědomosti v ruském jazyce / 06. 04. 2017 /

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání pořádá ve dnech 10. a 11. dubna 2017 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze Ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Zúčastní se ho na 30 nejúspěšnějších studentů z celé České republiky, kteří postoupili z krajských kol.

Letošní ročník konverzační soutěže v ruském jazyce pořádá Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Českou asociací rusistů a s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze. Proběhne ve dnech 10. a 11. dubna 2017 v prostorách Ruského střediska vědy a kultury, Na Zátorce 16 v Praze 6.

Soutěž probíhá v následujících kategoriích: Kategorie ZŠ a víceletá gymnázia je určena pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která je ukončena krajským kolem. Pro studenty středních škol jsou určeny kategorie SŠ I, SŠ II a nově kategorie SŠ III, které jsou ukončeny ústředním kolem.

Kategorie SŠ I je určena studentům všech typů SŠ, u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla tři roky. Kategorie SŠ II je určena studentům všech typů SŠ, u nichž délka výuky ruského jazyka přesáhla tři roky, a kategorie SŠ III je určena těm, kteří mají možnost komunikovat v ruském jazyce mimo školní výuku.

Od roku 2015 NIDV spolupracuje při organizování této soutěže s Ruským střediskem vědy a kultury (http://rsvk.cz/cs/), které letos poskytlo pro soutěž prostory. Své vědomosti poměří nejlepší studenti z celé ČR, kteří na základě dosažených výsledků v krajském kole postoupili do kola ústředního. Soutěžící přijedou podpořit i jejich učitelé ruského jazyka, pro které je připraven odborný program.

Soutěž má část písemnou a ústní. V písemné části jde o porozumění slyšenému textu, v ústní části probíhá rozhovor s porotou na vylosované téma a řešení řečových situací. Hodnotí se jak komunikativní, tak i jazyková stránka mluveného projevu.

Slavnostního vyhlášení výsledků v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze se zúčastní Jeho Excelence Alexandr Zmejevskij, velvyslanec Ruské federace v České republice, ředitel RSVK Leonid Gamza, ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová a její náměstkyně Mgr. Irena Hošková, Ing. Miroslava Fatková, vedoucí Talentcentra NIDV, a další hosté.

Cílem cizojazyčných soutěží je posilovat motivaci a zájem žáků základních a studentů středních škol o studium cizích jazyků. V konverzačních soutěžích se hodnotí jejich schopnost použít cizí jazyk k navázání nových kontaktů s rodilými mluvčími a využít jej jako prostředku k získání informací a seznámení s příslušnou kulturou. Soutěže mají jak společenský přesah, který vychází ze spolupráce s řadou zahraničních institucí, tak vzdělávací dopad, neboť se jich v základních, školských kolech každoročně účastní přes 50 tisíc dětí.

 

 

Archiv novinek