Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Vyhlášení výsledků soutěže v anglickém jazyce na Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska / 19. 05. 2017 /

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

Talentcentrum

 

V pondělí 22. května se bude konat slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže v anglickém jazyce, které proběhne na Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska. Předání cen proběhne za účasti zástupce velvyslankyně pana Agnuse Stewarta, dále za přítomnosti ředitele odboru pro mládež z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pana Mgr. Michala Urbana a za přítomnosti garanta celé soutěže Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), v zastoupení náměstkyně profesního rozvoje a kariéry paní Mgr. Ireny Hoškové.

Soutěž v anglickém jazyce má dlouhou tradici, která se datuje od 70. let minulého století. Jedná se o konverzační soutěž, jejímž cílem je rozvíjet zájem žáků o studium jazyka a zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizího jazyka u žáků středních škol.

Například v loňském roce se soutěže na školní úrovni zúčastnilo 39 335 žáků. Do okresních kol postoupilo 3 630 žáků a krajských kol se zúčastnilo 486 žáků. Samotného finále v podobě ústředního kola se pak zúčastnilo 28 nejlepších žáků ze všech středních škol v ČR. Každý kraj byl zastoupen v dané kategorii jen jedním žákem, a to vítězem krajského kola.

Soutěž si dala za cíl ohodnotit schopnost našich studentů využívat cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími. Ústřední kolo probíhalo ve dvou kategoriích. V kategorii III. A, určené všem žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol. A v kategorii III. B, určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či stále mají možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo jazykovou výuku. Úlohy do ústředního kola, složené z poslechové a konverzační části, připravovala odborná porota.

Poděkování v prvé řadě patří Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, které pro vyhlášení výsledků poskytlo prostory Thunovského paláce a dále sponzorům: British Council, kteří poskytli hlavní cenu pro vítěze (složení mezinárodní jazykové zkoušky v British Council) i vydavatelství a nakladatelství Oxford University Publishing a nakladatelství Fraus Plzeň, kteří poskytli knižní ceny do soutěže.

Archiv novinek