Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Brána k druhým pošesté / 03. 10. 2017 /

V závěrečném roce projektu Klíče pro život (ten řešil systémové uchopení neformálního vzdělávání v naší zemi) vznikla soutěž Brána k druhým. Jejím smyslem bylo poukázat na to, že děti a mladí lidé, pokud mají dobrou podporu dospělých, jsou schopní účinně pomáhat svému okolí a někdy i daleko za jeho hranicemi a zároveň inspirovat další party, aby se o něco takového taky pokusily. Od roku 2012 se soutěže zúčastnily desítky zajímavých týmů dětí i mladých lidí: studentské samosprávy, přírodovědné kroužky, oddíly skautů, tomíků, ochránců přírody nebo brontosaurů, děti ze školních družin, Romové pomáhající těm, kdo opouštějí dětské domovy, i studenti, kteří pomáhali v Řecku či na Ukrajině nebo na webu Demagog.cz poskytují české veřejnosti možnost ověřit si, jak je to s pravdivostí výroků našich politiků.

Soutěž od počátku podporovali i veřejně známí lidé, kterým byla myšlenka společné užitečné činnosti blízká. Herec Petr Vacek, který pravidelně moderuje závěrečné setkání vybraných týmů v Praze, herečka a aktivistka Táňa Fischerová, moderátor a úspěšný starosta Říčan Vladimír Kořen, kardinál Miloslav Vlk, komentátorka Lída Rakušanová. Závěrečné setkání se v posledních třech ročnících konalo v Národním technickém muzeu, které nám zdarma poskytlo nejen zázemí, ale i možnost prohlídky dopravní expozice. Ceny pro účastníky poskytovalo vydavatelství Reader’s Digest, posléze Tarsago a distributor stolních her Mindok. Prohlídku účastníkům pražského setkání poskytuje také Český rozhlas a pamětní klíčky otevírající „bránu k druhým“ pro vybrané týmy financuje Software 602.

V letošním 6. ročníku, který se uzavřel 30. 9., bude mít porota (jsou v ní zástupci Odboru pro mládež MŠMT, NIDV, České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Řízení školy) těžkou úlohu vybrat mezi dvaceti týmy těch pět, které budou na přelomu listopadu a prosince pozvány do Prahy.
Tentokrát bude jistě velmi obtížné v kategorii dospělých rozhodnout mezi týmem projektu Otevřeno, který usiluje o zlepšení studia na pedagogických fakultách, a týmem Encyklopedie migrace, který ve spolupráci s odborníky několika fakult vytváří kvalitní zdroj informací o aktuálním jevu migrace, včetně vysvětlení potřebných souvislostí a problémů, které s ním souvisejí.
V kategorii do 18 let je tentokrát osm týmů skautských, dva z Asociace turistů mládeže (tomíci), jeden pak skautsko-tomícký, dále mladí ochránci přírody, studentská samospráva, děti ze základních škol, parta pravidelných návštěvníků knihovny, malé děti z orelské jednoty i studenti, kteří se dali dohromady, aby pomáhali svým vrstevníkům zvládat nástrahy sociálních patologií. To, co tentokrát účastníci vykonali ve prospěch ostatních, zahrnuje skutečně širokou paletu oblastí a činností: pravidelná spolupráce malých školáků s domovem důchodců, vyčištění rybníků či koryta řeky od spousty odpadu, výtvarné odpoledne pro nevidomé děti, zvelebení zanedbaného dvorku uvnitř bloku činžáků na zahrádku s léčivými bylinkami, balíčky pro bezdomovce, kulturní vystoupení, z jehož výtěžku bude placena péče o vzácné želvy, celoroční sbírka ošacení pro klienty azylového domu a řada dalších aktivit.

Vyhodnocení bude k dispozici začátkem listopadu, kdy už také bude známé datum pražského setkání. I když všechny týmy nebudou pozvány na závěrečné setkání v Praze, pokusíme se s každým týmem o rozhovor, který nabídneme i návštěvníkům www.nidv.cz.

Svatava Šimková a
Jiří Zajíc

Archiv novinek