Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Tenkrát v roce 1968: Celostátní konference pro učitele dějepisu / 09. 10. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání vás zve na celostátní konferenci pro učitele dějepisu, která se uskuteční 18. října 2017 od 9.00 hodin ve velkém sále MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1.

Přední odborníci na toto téma představí události pražského jara z odborného i z didaktického hlediska. Budou se zabývat příčinami, průběhem a koncem pražského jara i jeho místem v dějinách 20. století. Učitelé se tak seznámí s obdobím 60. let 20. století v širokém kontextu aktivizace zájmu společnosti o věci veřejné. Badatelé poukážou na toto období, v němž sice byly odlišné politické názory postihovány a lidské svobody omezovány, ale současně tu byla široká kreativita a tvůrčí možnosti. Bude představena tematika roku 1968, jak je v současnosti prezentována ve vzdělávacích materiálech pro základní a střední školy v České republice.

Více o programu a online přihlášení:
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56830&operace=detail

 

Archiv novinek