Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Šikana a její řešení / 10. 10. 2017 /

I v prvním pololetí školního roku 2017/2018 nabízí Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) jednodenní, dvoudenní i čtyřdenní kurzy věnované vzdělávání pedagogů v oblasti šikany, kyberšikany a jejího řešení.

Cílem 8hodinových seminářů „Cesty spolu – Společně proti šikaně – Úvod do systému vzdělávání v oblasti šikany“ a „Úvod do první pomoci při školní šikaně a kyberšikaně je položit základy systémového vzdělávání v oblasti šikany. Jejich úkolem je poskytnout pedagogům minimální připravenost, která jim pomůže zachytit varovné signály šikany, vyhnout se hrubým chybám, které už nejdou napravit, a naučí je dělat první kroky bezpečné pomoci. Oba kurzy jsou nabízeny školám i v rámci šablon.

Dvoudenní vzdělávací program „První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně je zaměřený na problematiku šikany mezi žáky a na šikanu žáků vůči učiteli. Metodické postupy pro řešení obtížných situací se účastníci naučí aplikovat ve školní praxi. Tento vzdělávací program je na všech krajských pracovištích NIDV nabízen zdarma.

Sledujte prosím programovou nabídku jednotlivých krajských pracovišť na našich stránkách www.nidv.cz, kde jsou zveřejněny termíny a místa konání jednotlivých seminářů.

Vzdělávací program „Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I je průlomový čtyřdenní program, jehož cílem je poskytnout absolventům ucelené minimální vzdělání pro řešení školní šikany. Program zahrnuje návazné a vzájemně propojené moduly: první pomoc při šikanování, supervizní setkání (řešení konkrétních případů), školní program proti šikanování a speciální teorii, zkoušku a obhájení závěrečné práce ve skupině. Účastníci kurzu mají k dispozici metodickou podporu v podobě knihy „Nová cesta k léčbě šikany“ (Kolář, 2011) a studijního textu „Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně (Kolář, 2016). Čtyřdenní kurzy probíhají v Praze pod vedením předního odborníka a hlavního garanta projektu Šikana a její řešení PaedDr. Michala Koláře a v Brně pod vedením zkušených lektorek Mgr. Heleny Adamusové a Mgr. Renaty Ježkové.

Archiv novinek