Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Myslíte také na sebe, paní ředitelko, pane řediteli? / 10. 10. 2017 /

Začíná nový školní rok a vy se jistě snažíte dostát všem nutným administrativním, personálním, legislativním, ale zejména technicko-hospodářským povinnostem ředitele školy. Někteří tak činíte poprvé, jiní již léta. A v každoročním i v každodenním kalupu myslíte především na žáky, na učitele, na rodiče a na školu (budovu). Zdalipak ale myslíte také na sebe?

Kdy naposledy jste si vy, ředitelé ZUŠ, udělali čas sami na sebe, zastavili se, načerpali síly, ale také nové poznatky pro vlastní „sebezhodnocení“, předali si zkušenosti a popovídali si o svých radostech i strastech „ředitelování“ se svými kolegy? Zaslechla jsem nedávno názor: „Už jsem ve funkci x let, já se nepotřebuji nějakého školení zúčastňovat.“ Chápu, ale dovolím si položit otázku: Jistě jste prošli povinným funkčním studiem (někteří nemuseli), a co potom? Posíláte své učitele na různé semináře, ale jak přistupujete k vlastnímu dalšímu vzdělávání vy sami?

Na stránkách Speciálu pro ZUŠ jsem vám v minulých letech slibovala, že NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) připraví v rámci systematické koncepce vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání také cyklus seminářů pro management ZUŠ. Nyní plníme slib a za finanční podpory resortního projektu MŠMT Podpora ZUŠ vám předkládáme čtyřmodulový (celkem 32 hodin) vzdělávací program.

Je sestaven jako ochutnávka (pro některé restart) z „ingrediencí“, jako je Vedení lidí a sebeřízení, Kvalita školy a reforma ZUŠ, Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a Principy společného vzdělávání v ZUŠ. (Harmonogram naleznete na protější straně.) Při naplňování obsahu každého modulu lektoři dbali na to, aby vám přinesli a předali co nejaktuálnější poznatky a ukázali, jak byste s nimi mohli ve svých školách a se svými kolegy nakládat (začínající a zkušení učitelé už „svůj“ cyklický vzdělávací program v minulých letech s úspěchem absolvovali). Vážená paní ředitelko, pane řediteli, přeji vám v novém školním roce hodně úspěchů a nezapomeňte se věnovat i sobě a svému vlastnímu osobnímu růstu!

 

„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět, dnes jsem moudrý, proto měním sebe.“

PhDr. Ilona Juhásová, publikováno v časopise Řízení školy

Archiv novinek