Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách / 31. 10. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) nabízí od září na všech svých krajských pracovištích vzdělávací program pojmenovaný Využití filmu Zuřivec – prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách. Přijďte se podívat. Je to zdarma.

Mnoho děti se setkává s násilím každý den. Přesná čísla sice k dispozici nejsou, ale jedním z hlavních důvodů je tabuizování tohoto složitého tématu. Nemáme jasně vymezenou definici násilí a lidé ho proto vnímají různě. Dnes víme, že pokud jsou děti vystaveny násilí, tak mají nejen emoční problémy, ale vyrůstají z nich dospělí, u kterých je mnohonásobně větší šance, že se znovu stanou oběťmi násilí nebo ho budou sami páchat.

Animovaný film Zuřivec nás seznámí s předškolákem Bójem, jehož otec se proměňuje v jednoho takového zuřivce. Když k tomu dojde, ztrácí kontrolu a bije Bójovu maminku.

Snímek je zpracováním knihy Zuřivec od spisovatelky Gro Dahleové a ilustrátora Sveina Nyhuse. Scény ve filmu jsou velmi emotivní a jejich zhlédnutí může být přínosné i pro děti, které násilí přímo nezažily, protože se učí být empatické ke svým méně šťastným kamarádům. Získat vědomosti o domácím násilí je navíc velmi důležité ze společenského hlediska. Cílem našeho vzdělávacího programu je schopnost pracovat s dětmi na rozvíjení zdravých postojů k problematice domácího násilí, prohloubení schopnosti identifikovat případy domácího násilí, zvýšení kompetencí v oblasti problematiky domácího násilí a překonání mýtů a předsudků.

Zkušenosti z promítání filmu ve školách jsou velmi pozitivní. Více informací o termínech a místech konaní vzdělávacího programu najdete pod odkazem.

Archiv novinek