Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

"Tvoje cesta, tvoje stopa" aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé / 16. 11. 2017 /

18. - 26. listopadu 2017 se koná v České republice Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí? Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a rozvíjet je. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V České republice se do letošního ročníku zapojí organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Celá tisková zpráva a program

Archiv novinek