Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Jak nahlížet na ruské revoluce 20. století? Dozvíte se díky dalšímu vzdělávacím programu / 27. 11. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve spolupráci s ministerstvem školství celostátní vzdělávací program pro učitele dějepisu. U příležitosti 100. výročí ruských revolucí posoudí čeští odborníci ruské dějiny z pohledu současnosti. Seminář proběhne 29. listopadu 2017 od 9:00 ve velkém sále MŠMT v Karmelitské ulici na Praze 1.

Cílem akce je poskytnout přehled o nejnovějších poznatcích a interpretacích ruských revolucí, které významně ovlivnily evropské i světové dění. Učitelé získají didaktické poznatky, které usnadní uplatnění dané tematiky ve společenskovědním vyučování a pomůžou překonávat jednostranný pohled.

V panelu vystoupí doktor Libor Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, novinář a rusista Libor Dvořák a doktorka Petra Procházková známá především ze svého zpravodajského působení ve válečných konfliktech, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu na Kavkaze.

Plakát k akci

Archiv novinek