Přehled aktuálních vzdělávacích programů


18. 10. 2017

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

18. 10. 2017

Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času

NIDV, krajské pracoviště Liberec

18. 10. 2017

Angličtina od začátku - JAK začít?

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

NIDV, krajské pracoviště Liberec

18. 10. 2017

Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky

učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

18. 10. 2017

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, vychova

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

18. 10. 2017

Tenkrát v roce 1968

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

MŠMT ČR, Praha, Karmelitská 7, Budova C 081

18. 10. 2017

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Ekotechnické centrum Alternátor Třebíč

18. 10. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

Klášterní budova REGINA, Divadelní 3242/6, Zlín

18. 10. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

18. 10. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

18. 10. 2017

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

18. 10. 2017

Experimentální výtvarné techniky

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

18. 10. 2017

BOZ a právní problematika pedagogického dohledu v MŠ

ředitelé škol , vedoucí učitel MŠ, učitelé MŠ

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

19. 10. 2017

Společné vzdělávání - inkluze v MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Zlín, Potoky 267

19. 10. 2017

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy

učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

19. 10. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

19. 10. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

19. 10. 2017

BOZ a právní problematika základních a středních škol

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

19. 10. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Cheb, Židovská ul.

19. 10. 2017

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

učitelé MŠ, asistenti pedagoga

MŠ, Hlavní 440, Mariánské Lázně

19. 10. 2017

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka II.

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

19. 10. 2017

Dva kroky k inkluzívní škole II.

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové

NIDV Zlín, Potoky 267

19. 10. 2017

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

19. 10. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

MŠ a ZŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

19. 10. 2017

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

19. 10. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

20. 10. 2017

Konzultace pro PŘÍJEMCE Šablon OP VVV - už mají podané žádosti.

pedagogům MŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

20. 10. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Brno, Křížová 22

20. 10. 2017

Profesní průprava zástupců ředitele

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

20. 10. 2017

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Brno, Křížová 22

20. 10. 2017

Využití filmu Zuřivec - prevence domácího a genderově podmíněného násilí na školách

výchovným poradcům, učitelé 2.stupně ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitel - metodik prevence, psychologové

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 10. 2017

Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných žáků

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

20. 10. 2017

Trendy v ekonomickém a finančním vzdělávání

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

20. 10. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 10. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Hradec Králové, Luční 460

20. 10. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

20. 10. 2017

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty - cizince

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, odborní pracovníci školských poradenských zařízeni, odborní pracovníci školních poradenských pracovišť

MŠMT, Karmelitská 7, Praha, C081

20. 10. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Zlín, Potoky 267

20. 10. 2017

Chemie pro učitele základních a středních škol

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, budova U15, Vavrečkova 275

23. 10. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Liberec, Masarykova 28
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


 

Aktuality z NIDV

18.10.2017

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty - cizince

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky V pátek 20. října 2017 pořádá Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s partnery celostátní setkání odborníků a pedagogů věnované integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců v běžné škole. Vystoupí na něm odborníci z MŠMT, NIDV, NÚV, neziskových organizací a nadací, kteří představí možnosti podpory škol na základě legislativy, dotačních programů či formou podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem. Nezůstane však jen u teorie. Odpolední část programu bude věnovaná praktickým workshopům a příkladům inspirativní praxe. Svými zkušenostmi přispějí mimo jiné také odborníci z českých škol v zahraničí. Konference, na kterou zveme ředitele a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, výchovné poradce a další zájemce, se uskuteční v prostorách MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1 (sál C 081) od 9.00 do 15.00 hodin. U příležitosti této konference vydává NIDV svůj Bulletin věnovaný právě tématu dětí/žáků cizinců ve školách, jejich vzdělávání a integraci - v příloze. Přihlášení a více informací o programu: http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Více informací

18.10.2017

Kurz Komunikace a konflikty nadchnul

SOU gastronomie a podnikání na Černém mostě opět poskytlo zázemí pro vychovatele a vychovatelky školních družin a školních klubů, tentokrát pro dvoudenní kurz s názvem Komunikace a konflikty (6.-7. 10. 2017), který organizoval NIDV. Že má oddělení zájmového a neformálního vzdělávání šťastnou ruku ve výběru lektorů potvrdil i tentokrát lektor Mgr. Pavel Rampas. Dokázal s úsměvem předat mnoho dovedností a znalostí z oblasti komunikace a nenásilnou formou nás přiměl i k zamyšlení na sebou samým.

Více informací

10.10.2017

Myslíte také na sebe, paní ředitelko, pane řediteli?

Začíná nový školní rok a vy se jistě snažíte dostát všem nutným administrativním, personálním, legislativním, ale zejména technicko-hospodářským povinnostem ředitele školy. Někteří tak činíte poprvé, jiní již léta. A v každoročním i v každodenním kalupu myslíte především na žáky, na učitele, na rodiče a na školu (budovu). Zdalipak ale myslíte také na sebe?

Více informací

10.10.2017

Šikana a její řešení

I v prvním pololetí školního roku 2017/2018 nabízí Národní institut pro další vzdělávání jednodenní, dvoudenní i čtyřdenní kurzy věnované vzdělávání pedagogů v oblasti šikany, kyberšikany a jejího řešení.

Více informací

09.10.2017

Ohlédnutí za jazykovou konferencí: Jaký význam mají mezinárodní fóra odborníků?

Šest ročníků mezinárodních konferencí k podpoře vícejazyčnosti je jistě důvodem k ohlédnutí i bilanci: Nejen rostoucí zájem zahraničních i domácích partnerů a účastníků, ale také gradující tematika, která odráží aktuální potřeby a problémy v oblasti jazykového vzdělávání a využívání cizích jazyků v široké škále profesí - to vše naplňovalo letošní setkání, pro které poskytl zázemí Francouzský institut v Praze. Novinkou v programu letošní konference pak byl tematický blok ve formě pódiové diskuse, který byl zaměřen na otázky pregraduálního vzdělávání a přípravy budoucích učitelů cizích jazyků v kontextu potřeb školní praxe jak začínajícího, tak i pokročilého, respektive zkušeného učitele.

Více informací

09.10.2017

Tenkrát v roce 1968: Celostátní konference pro učitele dějepisu

Přední odborníci představí události pražského jara z odborného i z didaktického hlediska. Budou se zabývat příčinami, průběhem a koncem pražského jara a jeho místem v dějinách 20. století.

Více informací

05.10.2017

Cizí jazyky otevírají brány, a to nejen do Evropy

Bezmála 150 účastníků přilákala už pošesté do Prahy konference o vícejazyčnosti. Učitelé a odborníci v oblasti jazykového vzdělávání diskutovali o trendech a hledali praktické možnosti, jak podpořit výuku a motivovat žáky a studenty, aby se učili cizí jazyky.

Více informací