Přehled aktuálních vzdělávacích programů


27. 10. 2016

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

27. 10. 2016

Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými dětmi

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

30. 10. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZU

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Islám a střet civilizací

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

31. 10. 2016

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

31. 10. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících zákl. vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

31. 10. 2016

Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

31. 10. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zkoušky z ČJL

pedagogům všech SŠ

e-learning

31. 10. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

31. 10. 2016

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

31. 10. 2016

Vývojová psychologie u dětí předškolního věku - Jak rozvíjet dovednosti dítěte?

pedagogům MŠ, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí, Praha 1, budova C, místnost 509 (5. patro)

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

31. 10. 2016

Lektor pro společné vzdělávání

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

31. 10. 2016

Leadership jako proces vedení lidí

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

31. 10. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí, Praha 1, budova C, místnost 509 (5. patro)

1. 11. 2016

Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV ? na pracovišti NIDV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 11. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 11. 2016

Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 11. 2016

Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 11. 2016

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

1. 11. 2016

Agrese, šikana a proces jejich řešení

pedagogům - metodikům prevence, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 11. 2016

Efektivní vedení porad

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 11. 2016

Plánování, příprava a řízení výuky s využitím digitálních technologií

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 11. 2016

Týmová spolupráce v pedagogickém sboru

pedagogický sbor MŠ

všechna pracoviště NIDV

1. 11. 2016

Karel IV. Slasti Otce vlasti

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 11. 2016

Využití aplikací pro tablet a interaktivní tabuli v MŠ

pedagogický sbor MŠ

pracoviště školy

1. 11. 2016

BOZP pro školy a školská zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 11. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících základní vzděl

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 11. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

pedagogům ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí a pedagogičtí pracovníci, IT administrátoři škol a školských zařízení poskytujících zákl. vzdělání

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 11. 2016

Projektová výuka v praxi

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace a doporučení MŠMT k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole

Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.
Předkládané informace a doporučení jsou pomůckou především pro školy, které mají malé nebo žádné zkušenosti se zavedením individuální formy vzdělávání nebo mají zkušenosti se zavedením individuálního vzdělávání na 1. stupni základní školy. MŠMT proto připravilo komentované znění § 41 školského zákona a metodická doporučení, která vznikla na základě dlouholetého pokusného ověřování.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a?
Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.

MŠMT zveřejňuje vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel budou konat maturitní zkoušku žáci počínaje jarním zkušebním obdobím 2017. Pro lepší orientaci zveřejňuje MŠMT také platné znění vyhlášky s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sb
Šablony OD A DO Z

Řídicí orgán zveřejňuje přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout v případě, že žádáte o finanční podporu z OP VVV ve výzvách Šablony pro MŠ a ZŠ.
Jste ředitelkou/lem mateřské nebo základní školy a rádi byste zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na šablony pro MŠ a ZŠ, ale nevíte jak správně postupovat? Právě z tohoto důvodu pro Vás pracovníci Řídicího orgánu OP VVV připravili níže uvedený přehled základních doporučení a rad, které byste neměli opomenout.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z?
Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok
Výstava "Historie školních budov"

Vývoj školních budov od tereziánských reforem po současnost představuje na nové výstavě s názvem "Historie školních budov. Od tereziánských reforem po současnost." Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Předmětem výstavy jsou budovy základních škol a jejich proměny v období od zavedení povinné školní docházky roku 1774 až po současnost. Výstava potrvá až do 31. 8. 2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vystava-historie-skolnich-budov-od-terezianskych-reforem-po?
 

Aktuality z NIDV

26.10.2016

Mezinárodní fórum k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Počátkem prosince uvítá Národní institut pro další vzdělávání hosty druhé Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, která se ve spolupráci s českými a zahraničními partnery uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2016 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.

Více informací

24.10.2016

Úvodní konference projektu SRP pro Prahu a střední Čechy

Úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích pro Prahu a střední Čechy se koná 2. listopadu 2016 od 8.45 v sídle KÚ Středočeského kraje.

Více informací

19.10.2016

NIDV a nový web k podpoře pedagogů pro práci s dětmi/žáky-cizinci

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) v rámci projektu Podpora pedagogů pro práci s dětmi - cizinci a žáky-cizinci ve školách zahájil činnost nového webového portálu.

Více informací

17.10.2016

Škola hrou po čtvrté - S námi můžete počítat

Talentcentrum NIDV zve pedagogy základních škol na tradiční podzimní akci Škola hrou po čtvrté - seminář o aktivitách pro žáky s učiteli a žáky.

Více informací

11.10.2016

Vzdělávací programy ke společnému vzdělávání jsou dostupné ve všech krajích ČR

Všechna krajská pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání pravidelně zařazují tematiku společného vzdělávání do své Programové nabídky. Tato tematika je průřezová a je zaměřena na všechny stupně vzdělávání, tedy od mateřských až po střední školy.

Více informací

10.10.2016

Pozvánka na konferenci Svět v bezpečí

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ke globálnímu rozvojovému vzdělávání "Svět v bezpečí", která se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní témata konference: Migrace, Lidská práva, Domácí násilí, Udržitelný rozvoj a Tvorba ŠVP na téma Globální rozvojové vzdělávání.

Více informací

07.10.2016

Konference k vícejazyčnosti sklidila velký ohlas

Ve dnech 5.-7. října 2016 se uskutečnila 5. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti, která byla letos věnována tématu Využívání digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Samotná konference, kterou pořádají MŠMT, NIDV, Evropská komise ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a dalšími partnery, přivedla do prostor MŠMT na 150 účastníků, mezi nimiž byli i zahraniční hosté ze Slovenka, Francie, Německa a Velké Británie. Jak se shodla většina z nich, letošní jubilejní 5. ročník zazářil jak kvalitou prezentovaných příspěvků, tak zajímavým doprovodným programem. Samotné konferenci předcházel mezinárodní kulatý stůl odborných pracovníků a lektorů k metodě CLIL, zaměřený na systematickou podporu učitelů při popularizaci a zavádění této metody do škol. Třetí den konference pak patřil seminářům a workshopům, které probíhaly jak v prostorách NIDV, tak na MŠMT, Goethe Institutu a Francouzském institutu. Celkem se letos všech aktivit souvisejících s konferencí zúčastnilo na 400 pedagogů, studentů, odborníků a zástupců institucí, kteří se zabývají jazykovým vzděláváním a využíváním cizích jazyků včetně překladatelských profesí.

Více informací