Přehled aktuálních vzdělávacích programů


7. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Islám a střet civilizací

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ

pedagogům všech SŠ

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu),110 00 Praha 1

7. 12. 2016

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

7. 12. 2016

Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

7. 12. 2016

Webinář 4 - Tvorba MAP - Monitoring a evaluace MAP

Příjemci IPo MAP, příjemci IPo MAP

individuální

7. 12. 2016

Webinář 3 - Tvorba MAP - Návrhová část MAP

Příjemci IPo MAP, příjemci IPo MAP

individuální

7. 12. 2016

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

pedagogům ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

7. 12. 2016

Cesty spolu - Společně proti šikaně

ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

7. 12. 2016

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

7. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

7. 12. 2016

Angličtina: Mám ve třídě dyslektika

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

8. 12. 2016

Vyhledávání a identifikace nadání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

8. 12. 2016

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, asistenti pedagoga, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Zlín

8. 12. 2016

Islám a střet civilizací

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

8. 12. 2016

Jak na angličtinu bez knížky

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

8. 12. 2016

Kulatý stůl - podpora nadání

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 88, Karlovy Vary

8. 12. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

8. 12. 2016

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Kroměříž, Jánská 31

8. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova C, místnost 509 (5. patro)

8. 12. 2016

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

8. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, budova C, místnost 509 (5. patro)

8. 12. 2016

O nerostech, horninách, zkamenělinách a planetě Zemi

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

8. 12. 2016

Cesty minulostí - metodické a didaktické postupy I

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

9. 12. 2016

Hry ve výuce češtiny jako cizího nebo druhého jazyka

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

9. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

9. 12. 2016

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Brno

9. 12. 2016

Psychiatrická péče o děti a dospívající s duševní poruchou

odborným pracovníkům školních poradenských pracovišť, zaměstnancům přímo řízených organizací MŠMT

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

9. 12. 2016

Cesty spolu - Společně proti šikaně

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

9. 12. 2016

Konzultační seminář pro management škol

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

12. 12. 2016

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

12. 12. 2016

Úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích

Příjemcům IPo MAP

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

12. 12. 2016

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

12. 12. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Francouzský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

12. 12. 2016

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP, Zřizovatelé škol, Členové ŘV MAP

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

12. 12. 2016

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

12. 12. 2016

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

12. 12. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

12. 12. 2016

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

12. 12. 2016

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017

Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden-srpen 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 11. 2016 v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017".
Rozvojový program je vyhlašován ve třech modulech.
o Modul A - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období leden - srpen 2017
o Modul B - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na období leden - srpen 2017
o Modul C - Financování asistentů pedagoga dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.,... na období leden - srpen 2017
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp
Nový interaktivní portál o lese, lesnictví, jeho obyvatelích i všem, co se dá v přírodě zažít a dělat

Projekt "Vojenské lesy a statky dětem" státního podniku zřízeného ministerstvem obrany obsahuje soutěže, úkoly, kvízy i další prvky prezentace, chce motivovat děti a žáky, aby trávili více času mezi stromy. Projekt je zaměřen nejen děti a žáky, ale také na rodiče a pedagogy, kterým chce pomoci a poradit, jak s dětmi v lese trávit čas.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/projekt-vojenske-lesy-a-statky-detem-novy-interaktivni
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ

MŠMT zveřejňuje úpravy a doplnění Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu?
Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 14. listopadu 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů - verzi 2.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu?
Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v?
Věstník MŠMT 09-10/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016:
o Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219 /2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
o Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
o Tituly učebnic a učebních textů schválených MŠMT
o Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-09-10-2016?
Vláda schválila kariérní řád pro učitele

Vláda schválila návrh MŠMT týkající se novely zákona o pedagogických pracovnících, který nově upravuje kariérní systém učitelů. Návrh zákona přináší učitelům možnost zapojit se do kariérního systému nejen výkonem specializovaných nebo řídících činností, ale nově i možnost postupovat kariérním systémem po cestě rozvoje profesních kompetencí.
Základem nového kariérního systému pro učitele se stane třístupňový standard učitele, který je postaven na profesních kompetencích učitele. Návrh dále definuje podmínky pro postup kariérním systémem, nastavuje podobu atestačního řízení pro postup učitele do vyššího kariérního stupně, podobu adaptačního období prvních dvou let v praxi učitele a upravuje činnost a pracovně právní vztah začínajícího učitele. Návrh novely také počítá se zavedením nových specializovaných činností, jako například koordinátor vlastního hodnocení školy. S výkonem specializované činnosti je spojen nárok na specializační příplatek pedagogického pracovníka ve výši tisíc až dvou tisíc korun.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-karierni-rad-pro-ucitele
Vyhlášení soutěže k 300. výročí narození Marie Terezie

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie. Soutěž s názvem "Za časů české královny Marie Terezie" je určena účastníkům od 6 do 19 let. Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017. Soutěž je určena účastníkům od 6 do 19 let. Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve 2. polovině května 2017.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vyhlaseni-souteze-k-300-vyroci-narozeni-marie-terezie?
Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

V přípravě pro tisk v Částce č. 139 Sbírky předpisů České republiky je schválená Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle nových pravidel bude přijímací řízení probíhat počínaje školním rokem 2016/2017. Nová vyhláška nahradí dosavadní vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle
Výzva: Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. listopadu 2016 výzvu č. 02_16_036 Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 1. listopadu 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 1. března 2017 do 14:00. Výzva je zaměřena na projekty, které připraví koncepční materiály umožňující modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-036-implementace-strategie-digitalniho?
Výzva: Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 11. října 2016 výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění v IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 11. října 2016 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: nejpozději do 11. prosince 2017 do 14:00.
Cílem je:
o Podpora inkluzivního vzdělávání na území sociálně vyloučených lokalit
o Podpora MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti zavádění individuální integrace
o Důraz na osvětové aktivity směrované na veřejnost
o Podpora vzniku platforem mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávání a workshopů
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl?
Výzva: Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 4. 11. 2016 verzi 2 výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání. Oproti původní verzi dochází k navýšení alokace ze 630 mil. Kč na 680 mil. Kč
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v?
Žáci ZŠ mohou poměřit své vypravěčské schopnosti

Knižní kulturu a kulturu mluveného slova žáků základních škol prověří nový soutěžní projekt s názvem "Vypravuj! aneb Klání vypravěčů" založený na videoprezentaci oblíbené knihy. Nejpozději do 31. 12. 2016 uložte Vaše videoprezentace na Youtube a zašlete nám odkaz na adresu vypravuj@albatrosmedia.cz. Do zprávy napište, v jaké kategorii soutěžíte, své jméno, třídu a adresu školy (u příspevků do III. kategorie jména všech soutěžících). Doporučená délka videoprezentace je 3 minuty. Pravidla a podmínky soutěže lze nalézt na www.albatros.cz/o-nas/vypravuj
 

Aktuality z NIDV

05.12.2016

Krátké ohlédnutí za VI. ročníkem soutěže DOMINO

Ve dnech 15. a 16. listopadu 2016 byly v rámci konference Digitální technologie ve výuce - Praktické využití ve školách vyhlášeny výsledky VI. ročníku soutěže DOMINO 2016. Pojďte se s námi podívat na malou ochutnávku z letošního ročníku.

Více informací

04.12.2016

Inspirativní workshopy pro profesní rozvoj pedagogů

V pátek 2. prosince 2016 pokračovalo v Praze Mezinárodní fórum k profesnímu rozvoji pedagogů pracovními dílnami. Účastníci si mohli vybrat ze čtyř témat a porovnat vlastní zkušenosti se zkušenostmi  ředitelů konkrétních škol a lektorů, kteří je workshopy provedli.

Více informací

02.12.2016

Základní výcvikový kurz: Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně

V listopadu a začátkem prosince 2016 proběhlo v Praze a ve Šlapanicích u Brna pilotní ověřování základního výcvikového kurzu "Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně". Cílem kurzu bylo poskytnutí systematického vzdělání pro zájemce o kvalifikaci odborníka na řešení školní šikany. Kurz obsahoval kromě první pomoci při šikanování a programu proti šikanování také řešení modelových situací.

Více informací

02.12.2016

Staronová tradice: Národní a mezinárodní setkávání k profesnímu rozvoji pedagogů

Účastníky Mezinárodního fóra k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, které počátkem prosince již podruhé uspořádal Národní institut pro další vzdělávání, přivítala ministryně školství Kateřina Valachová. Ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznila klíčovou roli profesního rozvoje v oblasti školství ve vazbě na nedávno schválený kariérní systém. Dvoudenní setkání pedagogů přineslo bezpochyby díky zajímavým příspěvkům odborníků k této problematice od nás i ze zahraničí (Polska, Maďarska, Slovenska, Francie, Velké Británie a Německa) řadu inspirativních poznatků a zahraničních zkušeností i námětů k zamyšlení. Uskutečnilo se právě v době, kdy v Poslanecké sněmovně probíhají schvalovací procesy novely zákona 563 Sb., o pedagogických pracovnících, který řeší legislativní nastavení a podobu kariérního systému učitelů v České republice. Jeho zavedení je pro MŠMT vedle financování regionálního školství a implementace společného vzdělávání do praxe škol jednou z hlavních priorit a výzev, neboť tento krok by měl mít velký potenciál vedoucí ke zvýšení kvality učitelské profese a regionálního školství jako celku.

Více informací

01.12.2016

Ministryně školství se zúčastnila konference k profesnímu rozvoji pedagogů

V prostorách Autoklubu České republiky v Praze probíhá Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, jejímž organizátorem je Národní institut pro další vzdělávání. Téma letošního ročníku je "Profesní rozvoj pedagogů uvnitř škol". Kromě významných českých i zahraničních hostů pozdravila účastníky konference také ministryně školství Kateřina Valachová.

Více informací

29.11.2016

NIDV podporuje umělecké vzdělávání

Ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2 se v úterý 29. listopadu 2016 konal 4. kulatý stůl na aktuální téma "Podpora základních uměleckých škol". Moderované diskuzní fórum uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), řešitel rezortního úkolu MŠMT "Podpora ZUŠ".

Více informací

25.11.2016

Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Svět v bezpečí

Národní institut pro další vzdělávání spolu s partnery pořádal ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v rámci Týdne globálního vzdělávání konferenci "Svět v bezpečí". Na úvod konference se nad tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) zamyslela ředitelka NIDV Mgr. et. Mgr. Helena Plitzová. Přítomné také pozdravil PhDr. Aleš Dvořák z oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT.

Více informací