Přehled aktuálních vzdělávacích programů


1. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, Senovážné náměstí 25, Praha 1, Budova A

1. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

ZŠ Křesťanská, Jihlava

2. 05. 2017

Práce s PC / tabletem - krok za krokem - mírně pokročilí

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času, mistři odborné výchovy, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 05. 2017

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

pedagogům ZŠ, pedagogům

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8

2. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 05. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

2. 05. 2017

Rozvoj čtenářství prostřednictvím tabletu

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8

2. 05. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

3. 05. 2017

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

3. 05. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

3. 05. 2017

Metodika práce asistenta pedagoga - ucelený přehled pro školský management

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

3. 05. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol

Učebna NIDV - krajské pracoviště Hradec Králové, Luční 460

3. 05. 2017

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

3. 05. 2017

Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

3. 05. 2017

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy, předškolní a školská zařízení

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

3. 05. 2017

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

pedagogům ZŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Brno

3. 05. 2017

Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v mateřské škole

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8

3. 05. 2017

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona

pedagogům MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

Hotel Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8

4. 05. 2017

Zdravotník zotavovacích akcí

pedagogům volného času, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

Skautské centrum Domašov

4. 05. 2017

První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, učitel - metodik prevence, psychologové

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

4. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga, uchazečům s minimálně ukončeným SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

4. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

4. 05. 2017

Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Classroom management a role učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

4. 05. 2017

Infopanel pro zřizovatele - Zřizovatelé a místní akční plány rozvoje vzdělávání

Zřizovatelé škol

Učebna NIDV - krajské pracoviště Karlovy Vary, Západní 15

4. 05. 2017

Tvorby a úpravy ŠVP podle RVP PV v systému InspIS ŠVP

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

4. 05. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé mateřských škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

4. 05. 2017

Využití nových metod a forem ve výuce strunných nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům konzervatoří

NIDV, krajské pracoviště Zlín

4. 05. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony OP VVV

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

5. 05. 2017

MANAŽERSKÝ reSTART

ředitelům škol a školských zařízení

Chráněná dílna Café Restaurant KAČABA, Prokopova 17, 301 00 Plzeň

5. 05. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

9. 05. 2017

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

9. 05. 2017

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

9. 05. 2017

Cesty spolu - Pedagogická diagnostika a IVP

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

9. 05. 2017

Matematika pro život II - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

9. 05. 2017

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

Krajské pracoviště NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

9. 05. 2017

Učitel a rodič

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, učitel - metodik prevence

NIDV, krajské pracoviště Liberec

10. 05. 2017

Finanční matematika hrou

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

Učebna NIDV - všechna pracoviště

10. 05. 2017

Dotyková zařízení ve výuce

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

10. 05. 2017

Matematika pro život II - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2018

MŠMT informuje o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části. Jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky může ředitel školy zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z-2

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo MŠMT kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kriteria-hodnoceni-maturitni-zkousky-ve-skolnim-2

MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách

Ministryně školství Kateřina Valachová podpořila nový nástroj k odhalování šikany ve školách s názvem "Nenech to být". Nástroj funguje na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-podporilo-projekt-k-odhalovani-sikany-ve-skolachOrganizace školního roku

MŠMT zveřejnilo informace k organizaci školního roku 2017/2018 a 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

MŠMT připravilo a vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Na tyto aktivity je vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR (0,5 mld. Kč je určeno pro MŠ a ZŠ v Praze a více než 4 mld. Kč pro MŠ a ZŠ z území celé ČR mimo hl. m. Praha). Termín ukončení příjmu žádostí o podporu je do 30. 6. 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/posledni-sance-predlozit-projekt-v-eu-penize-skolam-ms-a-zs?source=rss

Poslanci schválili kariérní řád učitelů

Dne 7. dubna 2017 poslanci schválili ve třetím čtení dlouho očekávaný kariérní řád učitelů. Pedagogové tak mají šanci dočkat se systému, který jim umožní perspektivu profesního rozvoje, zlepšení jejich finančních podmínek i postavení ve společnosti. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která kariérní řád zavádí, nyní míří do Senátu.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-budou-do-tretice-hlasovat-o-kariernim-radu-ucitelu

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních

MŠMT zveřejnilo metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistického spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajistit bezpečnost a ochranu jejich zdraví a nastavit systémovou metodickou podporu. Materiál je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT "Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže" č. j.: 21291/2010-28.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokynyVyhlášení neinvestičního dotačního programu "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"

MŠMT vyhlásilo neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti". Žádosti o dotaci budou přijímány výhradně v elektronické podobě na webové adrese: https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, přičemž příjem žádostí může MŠMT předčasně ukončit s ohledem na vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-neinvesticniho-dotacniho-programu-podpora?source=rss

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

MŠMT zveřejnilo v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Žádost o podporu je zpřístupněna v IS KP14+ od 11. dubna 2017 nejpozději do 31. srpna 2017 do 14:00. Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: "zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti." Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizací metod hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvojem dalšího vzdělávání a analýzou role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1?source=rss
 

Aktuality z NIDV

25.04.2017

Společné vzdělávání otevírá dveře do světa a připravuje děti na budoucí uplatnění ve společnosti

Přinášíme Vám rozhovor na téma "společné vzdělávání" s Kateřinou Heislerovou, mladou speciální pedagožkou s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Již přes 10 let spolupracuje s brněnským spolkem Úsměvy, který podporuje lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Problematika integrace dětí s Downovým syndromem do běžné základní školy se stala také tématem její diplomové práce.

Více informací

21.04.2017

Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) Vás zve na akreditovaný 4denní vzdělávací program "Základní kurz - řešení školní šikany a kyberšikany I".

Více informací

20.04.2017

Studenti středních škol soutěžili ve španělském jazyce

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání uspořádalo další jazykovou soutěž, tentokrát ve španělském jazyce. Její ústřední kolo proběhlo 19. dubna 2017 v prostorách Institutu Cervantes v Praze.

Více informací

18.04.2017

Základní školu jsem vychodila ve stylu "skoč a plav"

Přinášíme další příklad dobré praxe z oblasti společného vzdělávání, tentokrát příběh Petry Fridrichové, která vystudovala bez jakýchkoliv speciálních podpůrných opatření běžnou základní školu a gymnázium, přestože jí byla v raném dětství diagnostikována dětská mozková obrna (DMO).

Více informací

13.04.2017

Nový projekt podpoří pedagogy v oblasti společného vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) spouští pětiletý projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který se zaměřuje především na posílení kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků.

Více informací

12.04.2017

Výherci soutěže v ruském jazyce převzali ocenění

V Ruském středisku vědy a kultury v Praze 6 se ve dnech 10. a 11. dubna 2017 konalo Ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Své znalosti poměřilo 31 studentek a studentů středních škol, kteří uspěli v krajských kolech. Soutěž uspořádalo Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání ve spolupráci s Českou asociací rusistů a s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze.

Více informací

11.04.2017

Společné vzdělávání: Děkuji za to, kým dnes naše Zuzka je

Nyní osmnáctiletá Zuzana, která se narodila s Downovým syndromem, žije se svou rodinou v Českých Budějovicích. Zde také úspěšně dokončila běžnou Základní školu Dukelská a nyní nastoupila na soukromé česko-anglické gymnázium. "Za základní předpoklad Zuzčiny inkluze považuji její vnímání sebe samé jako samozřejmé součásti světa dětí, v němž se pohybuje," říká její maminka, Jana Jarošová.

Více informací