Přehled aktuálních vzdělávacích programů


24. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

24. 08. 2017

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, ředitelé mateřských škol

Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698

28. 08. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

28. 08. 2017

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

29. 08. 2017

Společné bourání bariér

pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům

Hotel Rytířsko u Jihlavy - http://www.hotelrytirsko.cz/

29. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

29. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

29. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

30. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

30. 08. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Brno, Křížová 22

30. 08. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

Základní škola, Chrast, okres Chrudim, U Pošty 5, 538 51, Chrast

31. 08. 2017

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, výchovní poradci, ředitelé škol a školských zařízení

SŠ A ZŠ Žamberk, Tyršova 214 Žamberk 564 01 Žamberk

31. 08. 2017

Hodina pohybu navíc pro učitele TV a trenéry

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, trenérům sportovních škol

Bude upřesněno

1. 09. 2017

Role ICT metodika

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Expertní podpora matematické gramotnosti uvnitř SŠ

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Hradec Králové, Luční 460

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2017

Čtyři kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2017

Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ a 1.stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

1. 09. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

1. 09. 2017

Etická výchova - podpora zavádění do výuky ZŠ

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

1. 09. 2017

Etická výchova a formování charakteru žáků na základních školách

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

1. 09. 2017

Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

1. 09. 2017

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 09. 2017

Didaktické studium cizího jazyka - němčina

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2017

Moderní technologie jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Hradec Králové, Luční 460

1. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

1. 09. 2017

Cesty spolu - Společně proti šikaně

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Metodické náměty k výuce anglického jazyka

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Dva kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Koordinátor školního vzdělávacího programu

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

MANAŽERSKÝ reSTART

ředitelům škol a školských zařízení

Chráněná dílna Café Restaurant KAČABA, Prokopova 17, 301 00 Plzeň

1. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

1. 09. 2017

Dílčí konzultace k systému InspIS ŠVP

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času

NIDV Zlín, Potoky 267

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 24 hodin - anglický jazyk B1

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk B1

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-iiDodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j. MSMT-24632/2016) ze dne 2.11.2016, č.j. MSMT-24632/2016-38

MŠMT zveřejňuje Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017. Dodatek č. 1 k Vyhlášení upravuje Čl. 8 použití dotace programu, který byl vyhlášen na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Účel programu, jeho předmět a účelové určení poskytovaných prostředků nejsou tímto dodatkem dotčeny.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodatek-c-1-k-vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR. Tato kalkulačka vychází z kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR není povinnou přílohou zpráv o realizaci, avšak pro rychlou kontrolu dosažených indikátorů a přehlednost aktivit žádáme školy o její dokládání v prosté kopii ke zprávám o realizaci.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/kalkulacka-indikatoru-zor-pro-vyzvu-sablony-pro-ms-a-zs-i

Pravidla pro žadatele a příjemce - aktualizace pravidel zadávání veřejných zakázek v OP VVV

ŘO OP VVV informuje, že 1. 5. 2017 nabyl účinnost Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 verze 4 ("MPZ"), jenž v sobě reflektuje nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ("ZZVZ") a ŘO OP VVV jej promítnul do kapitoly č. 12 Zadávání a kontrola zakázek Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část ("PpŽP") a taktéž Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ("PpŽP ZP"). Úprava PpŽP a PpŽP ZP, která zohledňuje jak nové znění MPZ tak ZZVZ, byla provedena Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4. a Metodickým dopisem č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

Vláda schválila navýšení platových tarifů nepedagogů

Od 1. července dojde ke zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků regionálního školství. Novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. schválila vláda na svém zasedání 31. května. Platové tarify nepedagogických pracovníků, kterým dnes přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů v příloze č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., se zvýší o téměř 10 %. Peníze se do škol a školských zařízení dostanou formou rozvojového programu MŠMT, na základě kterého bude krajům poskytnuta účelová dotace.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-platovych-tarifu-nepedagogu

 

Aktuality z NIDV

22.08.2017

Michal Šeda: Každý máme své handicapy

"Inkluze je o vzájemném obohacování, učení se od druhých, odlišných a jedinečných lidí," říká Michal Šeda, model, moderátor a herec, který si zahrál například i v hollywoodském velkofilmu po boku slavného herce Johna Malkoviche. "Můžeme získat velmi významné dovednosti, lásku nebo jinou hodnotu od člověka, který má výrazný handicap, od člověka, který mluví jinou řečí, od úplného mimina, i od starého nemohoucího prarodiče," vysvětluje svůj životní postoj.

Více informací

07.08.2017

Petra Gräfová: Inkluze je dobrá věc, jen se jí nesmí učitelé bát

"Jsme moc rádi, že naše dcera Emmča může navštěvovat "běžnou" třídu základní školy a společně se svými zdravými vrstevníky zažívat radosti i starosti, které ze vzájemného soužití vyplývají," říká Petra Gräfová, matka devítileté Emmy, která v raném dětství prodělala srdeční zástavu doprovázenou zdravotními komplikacemi a negativními důsledky pro její správný psychomotorický vývoj.

Více informací

02.08.2017

AVÍZO: Začátek školního roku bude plný významných akcí

Přehled všech podzimních akcí, které Národní institut pro další vzdělávání připravuje ve spolupráci se svými partnery

Více informací

25.07.2017

PRÁZDNINY TROCHU JINAK: Vzdělávání - relaxace - poznání - odpočinek!

Připravuje se jubilejní 25. ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pedagogů, který je určen k prohlubování znalostí a stojí za ním Národní institut pro další vzdělávání společně s odborníky z vysokých škol. Podagogičtí pracovníci různých druhů i typů škol jsou srdečně zváni.

Více informací

18.07.2017

Irena Marušincová: Mé dítě patří do naší společnosti

"Poté, co Anežka navštěvovala od svých pěti let běžnou mateřskou školu, nastoupila v necelých osmi letech do první třídy běžné základní školy," říká Irena Marušincová, maminka jedenáctileté Anežky, která se narodila s diagnózou Downův syndrom. Anežka chodí do čtvrté třídy Církevní základní školy Rudolfovská v Českých Budějovicích, je zapojena do všech aktivit ve třídě, vyučovací předměty zvládá ve stejném rozsahu jako její spolužáci a individuální vzdělávací plán má pouze na matematiku. Při výuce jí pomáhá asistentka pedagoga.

Více informací

11.07.2017

Milada Rezková: Rozdíly a zdánlivé nedokonalosti obohacují

"Paráda, tenhle svět. Tolik barev, vůní, pihatých nosů! Tolik odstátých uší! Dva lidé tu nejsou stejní!" říká spisovatelka Milada Rezková, která je spolu s ilustrátorem Lukášem Urbánkem autorkou řady oblíbených a literárními cenami ověnčených knih pro děti a mládež. Populární jsou zejména jejich vtipné knihy ze série Doktor Racek, kouzelné Babočky nebo výtvarný počin s neznámými fotografiemi Ladislava Sitenského Hurá na kajak! Oba autoři také společně pravidelně pořádají oblíbené workshopy a komiksové dílny pro děti.

Více informací

04.07.2017

Pedagogičtí pracovníci z francouzského Toulouse jednali o spolupráci v NIDV

Delegace učitelů středních škol a pracovníků rezortu školství z francouzského Toulouse navštívila Národní institut pro další vzdělávání. Tématem byla budoucí spolupráce.

Více informací