Přehled aktuálních vzdělávacích programů


26. 06. 2017

Čtenářské strategie ve škole 21. století

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení

ZŠ JIH, komenského 459, 353 01 Mariánské Lázně

27. 06. 2017

Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

28. 06. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

28. 06. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

29. 06. 2017

Konzultace pro školy ke společnému vzdělávání

ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitel - metodik prevence, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové

ZŠ a MŠ Holetín

29. 06. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

29. 06. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

29. 06. 2017

Hodina pohybu navíc - vzdělávací program pro učitele a trenéry

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času, trenérům sportovních škol, učitelé 2.stupně ZŠ, trenéři sportovních škol, učitelé

Sportovní centrum Olomouc, sportoviště HK Zora Olomouc

30. 06. 2017

Konzultace k výzvě č. 02_16_035 šablony pro SŠ a VOŠ (mimo Prahu) - individuální

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

2. 07. 2017

Balíček dovedností učitele odborného výcviku a odborných předmětů II

pedagogům SOŠ a SOU, učitelé SOŠ a SOU

Učební středisko Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou

3. 07. 2017

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Plzeň, Čermákova 18

3. 07. 2017

Letní jazykový kurz Celtic Kaleidoscope

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

Kubasova chalupa, Sudislav nad Orlicí

4. 07. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

10. 07. 2017

Letní škola pro řídící pracovníky - mentoring

ředitelé škol a školských zařízení

Bzenec -ZUŠ L.L.

11. 07. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

12. 07. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Brno, Křížová 22

13. 07. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

17. 07. 2017

Workshop pro příjemce IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Liberec, Masarykova 28

17. 07. 2017

Konverzační kurz anglického jazyka

učitelé MŠ, 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

18. 07. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

20. 07. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

7. 08. 2017

Intenzivní metodický kurz pro výuku Aj

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

Zámeček Klokočov , Klokočov 87, 58301 Chotěboř

7. 08. 2017

Konverzační kurz anglického jazyka

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 08. 2017

Prázdniny trochu jinak

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Rekreační a školicí středisko Nesměř u Velkého Meziříčí

21. 08. 2017

Studium pro asistenty pedagoga

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

Naše město z.s., Česká Lípa

21. 08. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Dominikánský klášter Klatovy, Plánická ul. Klatovy

28. 08. 2017

Logopedický asistent - Primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

28. 08. 2017

Šikana jako narušení vztahů ve skupině

učitelé 2.stupně ZŠ

ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

29. 08. 2017

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

29. 08. 2017

Společné bourání bariér

pedagogům ZŠ, pedagogům - metodikům prevence, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času, asistentům pedagoga, psychologům

Hotel Rytířsko u Jihlavy - http://www.hotelrytirsko.cz/

30. 08. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Brno, Křížová 22

1. 09. 2017

Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

1. 09. 2017

Čtyři kroky k inkluzívní škole

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2017

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

1. 09. 2017

Stylistika českého jazyka pro střední školy

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Hradec Králové, Luční 460

1. 09. 2017

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

1. 09. 2017

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

1. 09. 2017

Základní umělecké vzdělávání - management

učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2017

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 09. 2017

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A1

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času

všechna pracoviště NIDV
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Avízo výzvy č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-iiDodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j. MSMT-24632/2016) ze dne 2.11.2016, č.j. MSMT-24632/2016-38

MŠMT zveřejňuje Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017. Dodatek č. 1 k Vyhlášení upravuje Čl. 8 použití dotace programu, který byl vyhlášen na období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Účel programu, jeho předmět a účelové určení poskytovaných prostředků nejsou tímto dodatkem dotčeny.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodatek-c-1-k-vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora

Informace o šablonách pro mateřské a základní školy

MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání informuje, že v červnu 2017 bude ukončena první výzva na podporu projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) pro mateřské a základní školy. Školy si volily šablony na základě dotazníkového šetření, které probíhalo na konci roku 2016 s cílem identifikovat jejich aktuální potřeby. Vzorec pro výpočet maximální výše podpory byl stanoven na 200.000 Kč na subjekt a 2.200 Kč na dítě či žáka.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informace-o-sablonach-pro-materske-a-zakladni-skoly

Kalkulačka indikátorů ZoR pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I

Pro snadný výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR), byla připravena Kalkulačka indikátorů ZoR. Tato kalkulačka vychází z kalkulačky, která byla povinnou přílohou žádostí o podporu. Kalkulačka indikátorů ZoR není povinnou přílohou zpráv o realizaci, avšak pro rychlou kontrolu dosažených indikátorů a přehlednost aktivit žádáme školy o její dokládání v prosté kopii ke zprávám o realizaci.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/kalkulacka-indikatoru-zor-pro-vyzvu-sablony-pro-ms-a-zs-i

Pravidla pro žadatele a příjemce - aktualizace pravidel zadávání veřejných zakázek v OP VVV

ŘO OP VVV informuje, že 1. 5. 2017 nabyl účinnost Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 verze 4 ("MPZ"), jenž v sobě reflektuje nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ("ZZVZ") a ŘO OP VVV jej promítnul do kapitoly č. 12 Zadávání a kontrola zakázek Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část ("PpŽP") a taktéž Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů ("PpŽP ZP"). Úprava PpŽP a PpŽP ZP, která zohledňuje jak nové znění MPZ tak ZZVZ, byla provedena Metodickým dopisem č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 4. a Metodickým dopisem č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

Vláda schválila navýšení platových tarifů nepedagogů

Od 1. července dojde ke zvýšení platových tarifů nepedagogických pracovníků regionálního školství. Novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. schválila vláda na svém zasedání 31. května. Platové tarify nepedagogických pracovníků, kterým dnes přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů v příloze č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., se zvýší o téměř 10 %. Peníze se do škol a školských zařízení dostanou formou rozvojového programu MŠMT, na základě kterého bude krajům poskytnuta účelová dotace.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navyseni-platovych-tarifu-nepedagogu

 

Aktuality z NIDV

21.06.2017

Mladí vědci soutěžili o možnost reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Záštitu nad nimi převzal prezidentský kandidát Jiří Drahoš

Jihomoravský kraj se opět stal dějištěm celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost. Výjimeční mladí vědci se sjeli do Boskovic, aby obhajovali své odborné práce. Letošní ročník byl navíc výjimečný ve více směrech.

Více informací

20.06.2017

Iveta Lompartová: Děti si k sobě vždy najdou cestu

"V mateřské škole jsou děti ještě malé a nemají žádné předsudky. Kamarády přijímají takové, jací jsou. Je jim jedno, jak kdo vypadá nebo jak mluví. Cestu si k sobě vždy najdou," říká Iveta Lompartová, předškolní pedagožka v Mateřské školce Dráček v Lysé nad Labem. "To jen někteří dospělí si vytváří předsudky. Děti se učí příkladem. Když je vstřícný pedagog, budou vstřícné i děti. Jen je nutné hledat cestu, kudy to půjde," dodává.

Více informací

15.06.2017

Chystá se celostátní přehlídka soutěže Středoškolská odborná činnost

Mladí vědci budou už za pár dní obhajovat své soutěžní práce, aby si vydobyli uznání české učené společnosti a získali nominace na prestižní zahraniční soutěže v USA, Číně a Evropě. Celostátní přehlídku SOČ hostí Boskovice v Jihomoravském kraji.

Více informací

14.06.2017

Mladí programátoři poměří síly na FIMce

I letos se na Fakultě informatiky a managementu v Hradci Králové sejdou nadaní žáci i studenti, aby poměřili své síly v programování. Již 31. ročník soutěže proběhne ke konci června.

Více informací

13.06.2017

Volilo se i vzdělávalo. Na celostátním semináři vychovatelů panovala tvořivá atmosféra

Do Prahy se na začátku června sjeli vychovatelé z celé České republiky, aby trochu potrápili svou mysl i tělo. Účastníci celostátního semináře si mohli v rámci vzdělávacích dílen prohlubovat své znalosti nebo prodiskutovat problémy zájmového vzdělávání s předními odborníky i se zástupci státu.

Více informací

12.06.2017

Jitka Borkovcová: Nejdůležitější je chuť a vůle lidí

"Jako u všeho je dle mého nejdůležitější přístup okolí - chuť a vůle lidí, kteří se o znevýhodněné starají. Technické podmínky se dají více méně zařídit, ale lidský přístup musí být dán," říká Jitka Borkovcová, maminka devítileté Terezky, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, a kvůli tomu má obtíže s chůzí a pohybuje se převážně na vozíčku.

Více informací

09.06.2017

Němčinářkou roku se stala Drahoslava Hauserová ze Záhoří u Písku

Na německém velvyslanectví se v úterý 6. června odehrálo slavnostní předávání ocenění pro nejlepší učitele němčiny za uplynulý školní rok. Celkovou vítězkou se stala paní učitelka Drahoslava Hauserová.

Více informací