Přehled aktuálních vzdělávacích programů


22. 01. 2018

Aktuální úprava úřední korespondence

pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

22. 01. 2018

Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 01. 2018

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v základní škole

pedagogům ZŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 01. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

22. 01. 2018

Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky

učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ

NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6

22. 01. 2018

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (prezenční)

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 01. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga

NIDV Hradec Králové, Luční 460

23. 01. 2018

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

všechna pracoviště NIDV

23. 01. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

23. 01. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

23. 01. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

23. 01. 2018

Strategické řízení a plánování ve školách

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

23. 01. 2018

Právní předpisy ve školním prostředí

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Jihlava, Zborovská 3

23. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

23. 01. 2018

Správní řízení - přijímání dětí do MŠ, zápisy do první třídy ZŠ

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Hradec Králové, Luční 460

23. 01. 2018

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

23. 01. 2018

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka

učitelé MŠ, speciální pedagogové

NIDV Plzeň, Čermákova 18

23. 01. 2018

Islám a střet civilizací

pedagogům všech SŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

24. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

24. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

24. 01. 2018

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

24. 01. 2018

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

24. 01. 2018

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

24. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

25. 01. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

25. 01. 2018

Místní krajská konference projektu SRP

Příjemci IPo MAP, Zřizovatelé škol, pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, ředitelům škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení, příjemci IPo MAP, zřizovatelé škol

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

25. 01. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

25. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

25. 01. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

25. 01. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, Pro MŠ

NIDV Zlín, Potoky 267

25. 01. 2018

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

asistentům pedagoga, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

25. 01. 2018

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

25. 01. 2018

Tvořivá geometrie pro SŠ

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Zlín, Potoky 267

25. 01. 2018

Man kann nicht nicht kommunizieren!

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé VOŠ

NIDV Hradec Králové, Luční 460

26. 01. 2018

Prezenční seminář pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

26. 01. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

26. 01. 2018

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň

26. 01. 2018

Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2018

Dne 8. prosince byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 416/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. (dále jen "druhá novela vyhlášky"). Od 1. ledna dochází na základě druhé novely vyhlášky ke změně normované finanční náročnosti podpůrných opatření personálního charakteru. Nově se použije pro výpočet prostředků ze státního rozpočtu nižší platový stupeň (pátý u pedagogických pracovníků a sedmý u nepedagogických pracovníků) a ruší se normativní financování nenárokové složky platu u těchto podpůrných opatření. Toto snížení se uplatní i u podpůrných opatření, která jsou poskytována dnes, případně začnou být poskytována do 31. prosince 2017. Tři měsíce po zveřejnění druhé novely vyhlášky (tedy ode dne 9. 3. 2018) začnou školská poradenská zařízení doporučovat podpůrná opatření asistenta pedagoga ve změněné podobě. Novela vyhlášky rozlišuje podle náročnosti činnosti zajišťované asistentem dvě různé podoby tohoto podpůrného opatření. Školská poradenská zařízení budou vyhodnocovat, která z těchto podob je v daném případě potřebná pro naplňování práv žáka. Od 9. 3. 2018 se začne uplatňovat i nové odstupňování činnosti asistenta pedagoga podle potřebného časového rozsahu. Dosavadní právní úprava vycházela ze 4 možností (po čtvrtinách úvazku). Nová právní úprava umožňuje 7 různých časových rozsahů podpory, z nichž školské poradenské zařízení doporučí tu, která nejlépe odpovídá potřebám žáka.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

MŠMT zveřejňuje komplexní informaci pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, které se koná ve školním roce 2017/2018. Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-pro-prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore-ve
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-pro-prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore-ve
Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy č. 02_16_039 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. V aktuálně platné verzi výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu z 11. 12. 2017 na 29. 12. 2018 do 14:00. Současně byla zveřejněna aktualizovaná verze Přílohy č. 1 - Indikátory, kde byly pro žadatele upřesněny specifikace pro aktivity.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl
Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky

Metodická pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu školského zákona, díky níž budou učitelé lépe chráněni před šikanou. Novela upravuje od 1. září 2017 práva a povinnosti pedagogických pracovníků. Mezi právy se nově objevuje právo na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem, kterou má zajistit zejména zaměstnavatel. K uvedeným opatřením byla připravena pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále rozšířilo a zpřesnilo opatření k řešení šikany a kyberšikany ve školách. Kromě dotačního programu "Bezpečné klima v českých školách pro rok 2017" ve výši dvaceti milionů korun také aktualizovalo Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/file/43415?lang=1

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/od-zari-budou-ucitele-lepe-chraneni-pred-sikanou?highlightWords=Pom%C5%AFcka+nov%C4%9B+zakotven%C3%BDm+pr%C3%A1v%C5%AFm+povinnostem+pedagogick%C3%BDch+pracovn%C3%ADk%C5%AF
Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/na-rozvoj-skol-je-v-op-vvv-pripraveno-dalsich-700-milionu

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. - změny v konání maturitní zkoušky od školního roku 2017/2018

Vyhláškou č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, byla novelizována s účinností od 1. 9. 2017 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2017/2018. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-zmeny-v-konani-maturitni

OP VVV podpoří společné vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vyhlásit výzvu Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL). Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je pro tuto oblast připraveno 250 milionů korun. Výzva se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit, a to nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí SVL, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky společného vzdělávání na svém území, dále budou moci získat finanční prostředky pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti individuální integrace. Výzva cílí také na osvětové aktivity pro veřejnost, podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/op-vvv-podpori-spolecne-vzdelavani-v-socialne-vyloucenychOpatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří

MŠMT vydává čtyři opatření ministra, jimiž se mění příslušné rámcové vzdělávací programy (RVP) oborů středního odborného vzdělávání a oborů konzervatoří. Úprava RVP navazuje jednak na novelizaci školského zákona ve vztahu k vymezení počtu a obsahu zkoušek společné části a profilové části maturitní zkoušky počínaje školním rokem 2020/2021 (zákon č. 178/2016 Sb.), jednak na vydání nařízení vlády č. 445/2016 Sb., kterým se stanoví obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-1

Plnění povinné školní docházky v zahraničí od 1. 9. 2017 - základní informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb.). Od 1. září 2017 je účinné novelizované ustanovení § 38 odst. 3 školského zákona, podle něhož se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Nově tedy žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky (§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona), ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (§ 38 odst. 1 písm. b) školského zákona), v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (§ 38 odst. 1 písm. d) školského zákona) nebo formou individuální výuky v zahraničí (§ 38 odst. 2 školského zákona), může být od 1. září 2017 na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka (dále jen "kmenová škola").
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017z

Probíhá analýza častých chyb ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů

Odbor administrace zjednodušených projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů výzev 02_16_022 a 02_16_023 Šablony pro MŠ a ZŠ I. V průběhu ledna 2018 budou pro příjemce připraveny podrobnější informace k častým chybám, které by měly přispět ke snížení počtu nedostatků ve zprávách o realizaci zjednodušených projektů.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/probiha-analyza-castych-chyb-ve-zpravach-o-realizaci
Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro školní rok 2017/2018 rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání. Rozvojový program navazuje na rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2016/2017. Účelem rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání v těch oborech, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice, považovat v daném území za nenahraditelné.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení. Dokument poskytuje ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017-1?highlightWords=Soubor+pedagogicko+organiza%C4%8Dn%C3%ADch+informac%C3%AD

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2017.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018?highlightWords=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon
Vyhlášena výzva: Budování kapacit pro rozvoj škol II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun. Cílem výzvy je podpora škol v zavádění hodnocení, které poskytne informace o učení žáků využitelné k úpravám ve výuce. Mezi další podporované aktivity patří vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti výuky odborného cizího jazyka. Výzva se zaměřuje také na propojování formálního a neformálního vzdělávání a podporu v oblasti kompetencí pro demokratickou kulturu.
Školy a školská zařízení, organizační složky státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace mohou o dotaci žádat od 20. června do 29. září 2017.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlasena-vyzva-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii

Vyhlášení rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018"

MŠMT schválilo dne 12. prosince 2017 Vyhlášení rozvojového programu "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 - Excelence středních škol 2018".
Program navazuje na rozvojový program "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 - Excelence základních a středních škol 2017" a je zaměřen na podporu pedagogů pečujících nad rámec svých pracovních povinností o nadané žáky středních škol, kteří dosahují vynikajících výsledků v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle počtu bodů obdrží v roce 2019 finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-hodnoceni-zaku-a-skol-podle-1
Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje na školní rok 2017/2018 seznam soutěží vyhlašovaných, spoluvyhlašovaných a doporučených školám k účasti. V přehledu jsou soutěže rozděleny do pěti oblastí - předmětové soutěže, umělecké soutěže, sportovní soutěže, soutěže z oblasti speciálního školství a ostatní soutěže. U jednotlivých soutěží jsou uvedeny kategorie (obory), postupová kola, příp. termíny konání jednotlivých kol a místo konání ústředního kola.
http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-soutezi-a-prehlidek-ve-skolnim-roce-2017-2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 9. 2017

Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky a případné vnitřní rozpory v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. V některých případech směřuje právní úprava i k odstranění nadměrné administrativní zátěže v oblasti společného vzdělávání. Změny byly provedeny i v přílohách k vyhlášce. Dochází též i k úpravě některých podpůrných opatření, například ke změně velikosti skupiny, ve které může být poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence. Dochází i k úpravě formulářů tak, aby lépe vyhovovaly zaběhnuté praxi. Změny nabývají účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v přílohách pak nabydou společně účinnosti až od 1. prosince 2017.
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-1

Výsledky dotačního a rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2018

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v rozvojovém a dotačním programu na podporu práce s dětmi a mládeží Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2018. Z tohoto programu budou podpořeny, krajská, ústřední a mezinárodní kola soutěží uveřejněných ve Věstníku MŠMT. Ústřední kola soutěží budou podpořena v částce 13 364 168 Kč. Pro zabezpečení účasti týmů v mezinárodních soutěžích byla vyčleněna částka ve výši 3 191 832 Kč. Okresní a krajská kola soutěží budou podpořena částkou 21 891 000 Kč.
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-dotacniho-a-rozvojoveho-programu-podpora-soutezi-a
Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 17. 8. 2017 verzi 2 výzvy 02_16_041 Vyšší odborné školy. Oproti původní verzi dochází ke změně termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 8. 2017 na 14. 9. 2017 do 14:00. http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-1
Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce - specifická část výzvy Vyšší odborné školy. Dokument je účinný od 29. června 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-2


Výzva č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. prosince 2017 metodický výklad Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1
 

Aktuality z NIDV

19.01.2018

Blížící se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO

Blíží se konečný termín, kdy je možné přihlásit svůj příspěvek do celostátní soutěže DOMINO. Do tohoto již VII. ročníku se může přihlásit kdokoliv z pedagogů, který používá digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veřejnosti. Může tak učinit ještě do konce měsíce ledna 2018. Na rozdíl od podobných soutěží, kde se hodnotí dle určitých kritérií vlastní výukový objekt (DUM), se v případě soutěže DOMINO jedná o představení celé výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu.

Více informací

17.01.2018

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podnímky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý zájem, aby nepřišlo o nic ze své dětské tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.

Více informací

14.12.2017

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu?

Rozhovor se dvěma úspěšnými českými vědeckými pracovnicemi o jejich cestě za poznáním, získávání studentů pro vědeckou práci i situaci v současném českém školství.

Více informací

12.12.2017

PAN MINISTR OCENÍ ÚSPĚŠNÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY. MEZI OCENĚNÝMI NEBUDE CHYBĚT NEJLEPŠÍ MLADÁ VĚDKYNĚ EVROPY

Ve středu 13. prosince 2017 převezmou ocenění z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy středoškolští studenti, kteří Českou republiku letos úspěšně reprezentovali v předmětových olympiádách v Evropě, Asii a Americe. Mezinárodních soutěží se zúčastnilo 80 středoškoláků, ocenění získalo 78 z nich. Mezi oceněnými nebudou chybět Karina Movsesjan, Martin Mátl nebo Jan Bláha. Slavnostní setkání soutěžících z mezinárodních olympiád se uskuteční v Národní technické knihovně od 14 hodin.

Více informací

05.12.2017

Odborníci diskutovali na mezinárodní konferenci, jak podpořit začínající učitele

Na čem záleží, zda bude pedagog úspěšný a respektovaný? Jak podpořit začínající pedagogy, aby se etablovali v profesi, ve školním prostředí i ve své třídě? Jak docílit toho, aby elán a nadšení, se kterými především mladí začínající učitelé do praxe přicházejí, nevyhasly pod náporem každodenních povinností? Na tyto otázky hledali odpovědi odborníci, metodici i zástupci široké školské veřejnosti na konferenci věnované profesnímu rozvoji začínajících učitelů. Konference se konala 30. listopadu v Národní technické knihovně, v plénu se objevili čeští zástupci a také hosté ze Slovenska, Maďarska nebo Německa.

Více informací

28.11.2017

Klíč k úspěšnému začátku: Podpora začínajících učitelů

Jak podporovat a vést začínající učitele, přiblíží celostátní konference NIDV. Koná se ve čtvrtek 30. listopadu v Národní technické knihovně v Praze.

Více informací

23.11.2017

Milionář může zpestřit IT výuku

Koncepce využití digitálních technologií chybí ve většině škol. Na neuspokojivý stav upozornila začátkem letošního školního roku ve své zprávě Česká školní inspekce. Měnit tento stav, efektivně řešit problémy a pomáhat ředitelům i učitelům s používáním digitálních technologií se snaží NIDV nejen kvalifikačními kurzy, ale také odborným setkáním na každoroční konferenci "Digitální technologie ve výuce". Letos se konala ve dnech 20.-21. listopadu. Hlavním úkolem pořadatelů bylo inspirovat pro pedagogickou praxi a také zdokonalovat kompetence učitelů, kteří na Seč přijeli. Pustit si digitální technologie do života i do práce ve škole může znamenat příjemné pohodlí. Jen se nebát je používat a zkrátka se s nimi sžít. Za letošní konferencí jsme se ohlédli s jejím hlavním organizátorem Milanem Barešem.

Více informací