Aktuality

Konal se druhý infopanel projektu SRP / 18. 09. 2017 /

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích uspořádal již druhý odborný panel, jehož snahou je rozvíjet systém spolupráce mezi zástupci vzdělávací soustavy v ČR a vytvářet doporučení pro zlepšení stavu tuzemského školství. Více...

Konalo se vůbec první školení pro lektory / 06. 09. 2017 /

Experti projektu SRP uspořádali 6. září 2017 vůbec první školení pro lektory, kteří budou následně vést kurzy pro širší vedení škol v rámci 48hodinového vzdělávacího programu Strategické řízení a plánování ve školách. Školení mělo jako hlavní téma kulturu školy, následující vzdělávací akce se povedou v dalších ... Více...

Příprava vzdělávacího programu běží naplno / 23. 08. 2017 /

Odborníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách v územích intenzivně připravují materiály pro účastníky blížícího se vzdělávacího programu. Do připomínkového řízení NIDV zamířila řada příslušných odborných dokumentů, konkrétní vzdělávací akce už mají data konání. Více...

SRP vydal první placený PR článek / 04. 08. 2017 /

První placený PR článek vyšel v uplynulých dnech pod hlavičkou projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Autoři se věnovali tématu intenzivní podpory. Zajímá vás více informací? Stačí si je přečíst v naší nejnovější aktualitě. Více...

Červencové novinky projektu SRP / 28. 07. 2017 /

Aktualizace často kladených otázek k šablonám a prezentace projektu SRP na novém webu. To jsou dvě hlavní novinky z červencového života projektu. Přečtěte si více! Více...

Co přináší čtvrtý newsletter projektu SRP? / 21. 06. 2017 /

V pořadí už čtvrtý newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), vyšel v těchto dnech. Čtenáři, mezi které patří kromě příjemců IPo MAP také školy, vybraní zaměstnanci České školní inspekce nebo určitá vědecká pracoviště,... Více...

Projekt SRP uspořádal úvodní odborný panel / 19. 06. 2017 /

Projekt strategické řízení a plánování ve školách a v územích uspořádal v pondělí 19. června první odborný panel. Účelem iniciativy je nastavit a rozvíjet systém spolupráce mezi experty na vzdělávání i zástupci z řad ředitelů škol. To vše s akcentem na odborné otázky v oblasti strategic... Více...

Novinky z projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) / 09. 06. 2017 /

Projekt PPUČ, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), zveřejnil na svém webu www.rvp.cz/ppuc podobu digifólií pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Jedná se o prostor, kde lze nalézt informace o aktuálních akcích v oblasti základních gramotností a zajímavé zdroje, které přím... Více...

Věnujte pozornost důležitým novinkám z MŠMT / 01. 06. 2017 /

MŠMT zveřejnilo 31. května na svém webu Kalkulačku indikátorů ZoR, která usnadňuje výpočet výstupových indikátorů v realizovaných aktivitách, které školy vykazují ve zprávách o realizaci (ZoR). Mezi další zprávy, které rozhodně stojí za vaši pozornost, patří již dříve zveřejněná videoprezentace a metodický... Více...

Novinka: Na webu vznikla sekce koncepčních projektů! / 26. 05. 2017 /

Web projektu SRP se v uplynulé době začal chlubit další novinkou. Vznikla sekce určená pro koncepční projekty, kde se mohou uživatelé prozatím dozvědět základní informace. Již brzy ale PR pracovníci projektu plánují stránku aktualizovat mimo jiné o možnosti zapojení se pro cílovou skupinu. Více...