Často kladené otázky k šablonám

V rámci aktivit projektu SRP poskytují centra podpory v krajích (krajská pracoviště NIDV) metodickou podporu SŠ a VOŠ k výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ. V případě zájmu o individuální konzultaci kontaktujte jednotlivá centra podpory projektu SRP. Dotazy je možné zasílat také elektronicky na odbornou pracovnici projektu Mgr. Petru Počtovou, e-mail: poctova@nidv.cz.

Upozorňujeme SŠ a VOŠ na území hlavního města Prahy, že centrum podpory projektu SRP na krajském pracovišti NIDV, Senovážné náměstí 25, Praha 1 realizuje pro tyto školy také hromadné konzultace formou seminářů. Aktuální nabídku mohou pražské SŠ a VOŠ najít zde v programové nabídce pracoviště Praha a Střední Čechy zde: http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ (krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, únor 2017)

Aktivity pro mateřské školy

- Personální podpora  /aktualizace 16. 10. 2017/

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ  /aktualizace 10. 5. 2017/

- Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ  /aktualizace 13. 12. 2016/

- Nezařazené (úvazky, smlouvy, administrace, IS ESF2014+ apod.)  /aktualizace 16. 10. 2017/

Aktivity pro základní školy

- Personální podpora  /aktualizace 16. 10. 2017/

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  /aktualizace 10. 5. 2017/

- Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ /aktualizace 27. 3. 2017/

- Spolupráce s rodiči žáků ZŠ

- Obecné metodické otázky  /aktualizace 28. 12. 2016/

- Personální otázky (úvazky, smlouvy apod.)  /aktualizace 28. 12. 2016/

- Otázky k bagatelní podpoře  /aktualizace 13. 12. 2016/

- Nezařazené (úvazky, smlouvy, administrace, IS ESF2014+ apod.)  /aktualizace 16. 10. 2017/

Aktivity pro střední školy

- Personální podpora   /aktualizace 16. 10. 2017/

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů  /aktualizace 16. 10. 2017/

- Aktivity rozvíjející ICT na SŠ   /aktualizace 26. 7. 2017/

- Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ  /aktualizace 27. 3. 2017/

- Nezařazené (úvazky, smlouvy, administrace, IS ESF2014+ apod.)  /aktualizace 16. 10. 2017/

Aktivity pro vyšší odborné školy

- Personální podpora  /aktualizace 16. 10. 2017/

- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů VOŠ  /aktualizace 16. 10. 2017/

- Aktivity rozvíjející ICT na VOŠ  /aktualizace 26. 7. 2017/

- Extrakurikulární rozvojové aktivity VOŠ  /aktualizace 26. 7. 2017/

- Nezařazené (úvazky, smlouvy, administrace, IS ESF2014+ apod.)   /aktualizace 16. 10. 2017/